בניה, ליווי והפעלה של תוכניות חניכה והדרכה

תהליך החונכות הוא כלי עזר הניתן לעובד/מנהל חדש בכניסתו לארגון/במעבר לתפקיד אחר בארגון וזאת כדי להדריך, לייעץ ולהתמוך

בו ולאפשר לו כניסה חלקה ורכה יותר לארגון ולתפקיד. 

חברת ד.ש. אופק מסייעת בבניית תוכנית חניכה בכניסה לתפקיד הכולל: בניית מודל חניכה ותשתיות ארגוניות התומכות בתהליך, הצגת

התוכנית למנהלי הארגון, הכשרת חונכים ומעקב על הטמעת התהליך. ייעוץ לבניה וליווי תוכניות הדרכה
  • ייעוץ וליווי יחידת ההדרכה בכל הקשור לאיתור צרכי הדרכה
     
  • בניית תוכנית הדרכה התואמת את הצרכים ומתבססת על לקחי העבר
     
  • ייעוץ וליווי למנהלי ההדרכה בהפעלת תוכניות ההדרכה
     
  • ליווי, ייעוץ והפקת לקחים במהלך הפעלת תוכניות ההדרכה ובסיומן