בניה, הפעלה וליווי של תוכניות פיתוח מנהלים ופיתוח מנהיגות

פיתוח מנהלים בארגון הינו נושא רחב. 

ארגון המחוייב לפתח, לשמר ולמגנט את מנהליו יכול לעשות זאת בכמה דרכים.


להלן הכיוונים והכלים השונים שחברת ד.ש. אופק מפתחת ומלווה:
 • בניית מסלולי התפתחות- מיפוי האוכלוסייה הרלוונטית לפיתוח ובניית תוכנית, הכוללת:

  חניכה, בניית מסלולי קידום ומתן כלים נוספים ללמידה ופיתוח אישי. 


   
 • ייעוץ אישי- מודעות המנהל ליכולותיו, עוצמותיו וחולשותיו והרצון לערוך שינויים בהתאם, הינו תנאי בסיסי בצמיחה והתפתחות. בשל

  השונות המאפיינת את המנהלים ניתן "לתפור חליפה אישית" ולתת באמצעות השיחות הייעוציות, מענה לצרכים הייחודיים של המנהל. 


   
 • פיתוח צוותים- תהליך זה מאפשר פיתוח ושיפור היכולות הניהוליות והמנהיגותיות של העומד בראש הצוות וחיזוק תחושת המסוגלות שלו

  בהובלת צוותו, תוך מאמץ ליצירת שינוי ושיפור נדרשים. את פיתוח הצוות מוביל המנהל בליווי יועץ, המסייע לצוות ולמנהל לאורך כל

  התהליך. משך התהליך: יומיים עד שלושה ובחלק מהמקרים כהמשך ישיר לייעוץ האישי.


   
 • קבוצת עמיתים- קבוצת שווים (בעלי דרג ניהולי דומה בתוך הארגון) בעלי דילמות ונושאים משותפים. במסגרת קבוצת העמיתים, חולקים

  המשתתפים סוגיות משותפות המעסיקות אותם כשהמטרה היא למידה וחשיבה מתוך הנושאים שהם עצמם מביאים.


   
 • תוכניות העשרה ופיתוח- תוכניות המיועדת למנהלים ותיקים בארגון שלא מובטח קידומם בהמשך אך רוצים לפתח, להעשיר ולחזק את

  מחויבותם לארגון. תוכניות מסוג זה כוללת: איתור האוכלוסיה המתאימה, אבחון צרכים, בנייה והפעלה של תהליך מיון, בניית תוכנית

  מתאימה והפעלתה. 


   
 • עתודה ניהולית- תוכנית המיועדת למנהלים שזוהו כמתאימים לקידום, רוצים לפתח את כישורי המנהיגות ויכולת ההשפעה שלהם לשם

  ביצוע מיטבי של תפקידם הנוכחי וכהכנה לתפקיד ניהולי בכיר יותר תוך כדי ועם חיזוק מחוייבותם לארגון. 

  תוכנית מסוג זה דורשת איתור אוכלוסיית היעד, בניית פרופיל ניהולי המזהה כישורים ניהוליים הנדרשים לתפקיד בכיר, בניה והפעלה של

  מרכז הערכה הבוחן את כישוריהם של המועמדים, בניה, הפעלה וליווי של תוכנית העתודה.