ייעוץ, ליווי והדרכה בהטמעת ערכים

ערכים הינם חלק מרכזי מתרבות הארגון. הם מייצגים אמונות והשקפות המגדירות את המצב הרצוי ומשמשים אמות מידה בארגון לשפוט את

מעשיהם של האנשים, להעריך תוצאות ולפתח ציפיות. לערכים חשיבות רבה בחיי הארגון- הם מגדירם זהות ייחודית של הארגון מול הסביבה, מטפחים שותפות והזדהות, משמשים כמצפן המדריך

וממקד את הפעילות וההתנהגות בארגון ויוצרים שפה אחידה. 


חברת ד.ש. אופק מסייעת לארגונים לנסח את ערכיהם ולבנות תוכנית מובנית להטמעת ערכים אלו. שלבי תהליך ההטמעה:

גיבוש הערכים וחשיפתם, שיתוף ההנהלה והעובדים, הבנת הערכים, הפנמה ובקרה על תהליך ההטמעה.