פיתוח והטמעת נושא מצוינות בשירות בארגונים

איכות, מצוינות ושיפור השירות הינם נושאים מרכזיים כיום באסטרטגיה של ארגונים, שכן המודעות לנושא השירות הולכת וגוברת עם ההבנה

ששירות איכותי ללקוח הינו צורך קיומי. 

להלן שלבים מרכזיים בהטמעת נושא מצוינות בשירות/שיפור השירות בארגון:
 • בניית אסטרטגיה שירותית- בניית אסטרטגיה של ההנהלה לכלל הארגון הכוללת את התפיסה השירותית, קביעת יעדים ומדדים בתחום השירות, בניית תוכנית להטמעה וכלי בקרה. 
   
 • חשיפת התפיסה- הצגת התפיסה לכל מנהלי ועובדי הארגון.
   
 • הפנמה והטמעה- שלב זה יעשה בדרכים שונות ומגוונות כשמטרתו הגברת המודעות ותרגום להתנהגויות בחיי היום- יום. 

להלן חלק מהדרכים להטמעה והפנמה (במסגרת בניית האסטרטגיה יוחלט באיזה מהן יעשה שימוש):
 • איתור ומיפוי הצרכים המרכזיים של הלקוחות החיצוניים והפנימיים.
   
 • הדרכות למנהלים, שעוסקות במנהיגות מכוונת שירות.
   
 • הדרכות לכלל המנהלים והעובדים בנושא שירות שמטרתן הגברת המודעות לנושא השירות.
   
 • מפגשים והדרכות לצוותים אורגניים לאיתור וטיפול בנקודות חוזק ונקודות לשיפור בתחום השירות.
   
 • בניה והפעלה של מערך דיאלוג ספק לקוח פנימי.
   
 • בנית אמנה מחייבת בנושא השירות.