פיתוח מודלים להטמעת תרבות של למידה והפקת לקחים בארגונים

תהליך למידה בארגונים הם מקור חשוב ביותר לשיפורים בביצועי הארגון. אחד התהליכים המאפשרים לארגון לומד להשתפר ולהתפתח הוא

תהליך הפקת לקחים מובנה וממוסד. הפקת לקחים- תהליך של ניתוח אירועים שמטרתו להפיק מסקנות לגבי פעולה בעתיד כדי לצמצם סיכויי טעויות ולשפר ביצועים.

שלבי העבודה: בניית מודל הפקת לקחים מותאם לצרכי הארגון, יצירת מחויבות מנהלים לתהליך, בניית תיק למובילי צוותים והכשרתם, ליווי

המובילים, בקרה ותמיכה בהטמעת התהליך בארגון.