פיתוח, ליווי והפעלה של תוכניות כניסה לתפקיד של מנהלים

תהליך כניסה לתפקיד מסודר, מקצועי ואפקטיבי מסייע למנהל להצליח בתפקידו החדש ומהווה בסיס להמשך תהליך הפיתוח שלו בארגון.

חברת ד.ש. אופק מציעה מספר כלים בכניסה לתפקיד של מנהלים:

 
 • חניכה- בניית תהליך שבו לכל מנהל בכניסתו לתפקיד מוצמד חונך, אשר ילווה אותו בתחילת תפקידו, ייעץ ויתמוך

  (פירוט לגבי תוכניות חניכה ניתן למצוא תחת תחום הפעילות 'תכניות חניכה')


   
 • תכנית חפיפה מסודרת ומובנית-  סיוע בבניית תהליך חפיפה מסודר ומובנה בין המנהל הנכנס למנהל היוצא. התוכנית

  כוללת את בעלי התפקידים המרכזיים שעימם יש להיפגש ואפיון הנושאים/ האפיקים המרכזיים לקבלת מידע. 


   
 • סדנת כניסה לתפקיד- סדנה בת יומיים/שלושה, בהנחיה משותפת של מנהל ויועץ, שמטרותיה המרכזיות:

  לסייע למשתתף לבנות תהליך של כניסה לתפקיד, להרחיב את טווח הפתרונות האפשריים להתמודדות

  אפקטיבית יותר עם דילמות ואתגרי התפקיד החדש.


   
 • ייעוץ אישי- חלק מהמנהלים יקבלו ייעוץ אישי, על בסיס קריטריונים שייקבעו מראש.

   
 • קבוצת עמיתים- מפגשים בין מנהלים באותו דרג, הנמצאים בשלבים ראשונים בכניסה לתפקיד,

  המאפשרים החלפת דעות, דיון בדילמות, ליבון נושאים משותפים ולימוד הדדי. 


   
 • חוברת עזר בכניסה לתפקיד- החוברת מכילה הסבר על תהליך הכניסה לתפקיד וכן מגוון של כלים

  ומיומנויות ניהוליים המסייעים לתהליך הכניסה לתפקיד.