בניה, ליווי והפעלה של מערכות הערכת עובדים

מערכת הערכת עובדים אפקטיבית הינה כלי ניהולי יעיל באמצעותו ניתן להשיג מגוון רחב של מטרות ארגוניות, שהחשובה בהן היא שיחת

הערכה/משוב מסודרת בין המנהל לעובד כחלק מפיתוח כולל של העובד.מטרות נוספות שניתן לעשות בהן שימוש:
 • שיפור יחסי העבודה בין הממונים והכפיפים והעלאת מוטיבציה של העובדים.
   
 • שיפור האפקטיביות הארגונית על בסיס הערכת יעילותן של שיטות העבודה הקיימות.
   
 • הטמעת ערכי התרבות הארגונית.
   
 • הגדרת צרכי הדרכה ברמת היחיד וברמת הקבוצה וכן הערכה של תוכניות הדרכה קיימות.
   
 • קבלת החלטות לגבי פיתוח העובד, קידומו ותגמולו. 
   
 • הצבת יעדים לעובד וקשירתם ליעדי הארגון. 

חברת ד.ש. אופק מסייעת בבניית מערכות הערכת עובדים על פי השלבים הבאים: גיבוש מטרות התהליך, בניית תהליך ההערכה על ידי צוות

מוביל שחברים בו מנהלים מתוך הארגון, לווי תהליך ההטמעה בחברה.