בצמתי החלטה רבים בחיי הארגון, ההנהלה זקוקה לכלי אבחוני שיספק

תמונת מצב מדויקת ומהימנה של המתרחש בארגון באופן כללי או בתחום

מסוים.

חברת ד.ש. אופק מסייעת בעריכת אבחון ארגוני - 
על- פי השלבים הבאים:


מטרת האבחון - הגדרה משותפת עם הנהלת הארגון על מטרות האבחון הארגוני

מודל האבחון - ייקבע בהתאם למטרות האבחון, חשיבות מעורבותם של גורמים

שונים בתהליך האבחון והתאמה לתרבות הארגונים.

ביצוע-  על פי השלבים הבאים:

אבחונים ארגוניים